Asmenybės ugdymas verslo kūrimui

Savęs
pažinimas

Mėgstamos veiklos praktikavimas

Įgūdžių tobulinimas

Nusiteikimas